CAUTA HOTEL

Cuvinte cheie - cautare dupa:
Judet:
Localitate:
Sosire:                        Plecare:
Checkin
Checkout
 

NEWSLETTER

E-mail:
Adresa dvs. de e-mail va fi folosita doar pentru transmiterea ofertelor speciale de catre www.CazariHotel.ro.

Protectia datelor personale

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC SMART TOURS SRL (www.cazarihotel.ro) are obligatia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este efectuarea rezervarilor hoteliere solicitate de dumneavoastra.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare efectuarii rezervarilor hoteliere solicitate.Refuzul dvs. determină imposibilitatea efectuarii serviciului solicitat

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:
-unitatea de cazare aleasa de dumneavoastra
-serviciul de Promovare-Marketing al SC SMART TOURS SRL (www.cazarihotel.ro)


Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC SMART TOURS SRL.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră vor fi transferate in strainatate in masura in care serviciile rezervate de dumneavoastra au ca loc de desfasurare al prestatiei teritorii din afara Romaniei.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

SC SMART TOURS SRL este inregistrata in Registrul General al Operatorilor Datelor cu Caracter Personal sub numarul 16659

Copyright © Smart Tours SRL


 

↑ TOP